โจเซฟ สตาลิน บุรุษเหล็กผู้มีความอันตรายมากกว่า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

โจเซฟ สตาลิน
โจเซฟ สตาลิน

ก่อนการเริ่มเข้ามาลงทุนกับ ไฮโลไทยเว็บตรง เพื่อหารายได้เสริมในยามว่างควรมาทำความรู้เกี่ยวกับประวัติของ โจเซฟ สตาลิน เป็นผู้นำทางการเมืองการปกครอง

มากด้วยความสามารถต่าง ๆ ในการบริหารบ้านเมืองอย่างมากมายเลยทีเดียว และยังถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เราควรจดจำ ดังนั้นประวัติของโจเซฟ สตาลินและเรื่องราวต่าง ๆ ในช่วงชีวิตของเขาก็มีดังนี้

เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมีอะไรบ้าง

โจเซฟ สตาลิน เกิดในครอบครัวที่ยากจนในจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันคือประเทศจอร์เจีย โดยสตาลินได้เข้าเรียนที่สำนักเสมินาร์จิตวิญญาณแห่งทิฟลิส จนต่อมา ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคแรงงานสังคม

ด้วยความสามารถที่เขามีอยู่ทางด้านความคิด และ ความอ่าน จึงทำให้ได้มีส่วนเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำ ภายหลังจากที่ วลาดีมีร์ เลนิน ได้จบชีวิตลง อีกทั้งเขายังถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองที่มีความสามารถหลากหลายอีกด้วย

ประวัติความเป็นและช่วงสำคัญในชีวิตของโจเซฟ สตาลิน

ก่อนการตัดสินใจที่จะเริ่มลงทุนกับเกม ไฮโลไทย กับทางเว็บไซต์ PAPERINDUSTRYMAG.COM ควรมาทำความรู้จักกับสตาลินให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการศึกษาประวัติความเป็นมาในช่วงวัยต่าง ๆ ว่าสตาลิน จะต้องพบเจอกับอะไรบ้าง

และเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถเกี่ยวกับอะไร เหตุใดถึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางการเมืองในสมัยนั้นมากที่สุด ดังนั้น ประวัติความเป็นมาของสตาลินที่เราควรทราบ มีรายละเอียดดังนี้

1. ช่วงชีวิตในวัยเด็กกับความยากลำบาก

สตาลิน มีชื่อเล่นในวัยเด็กก็คือ โซซา และพ่อของเขาประกอบอาชีพเป็นช่างทำรองเท้า แต่พ่อของเขากลับมีนิสัยที่ชอบทุบตีสตาลินมาตั้งแต่เด็ก จนเมื่อเวลาผ่านไป จึงทำให้สตาลินจะต้องย้ายมาอาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพัง

และด้วยเมืองที่เขาอาศัยในช่วงเด็ก ถือว่าเต็มไปด้วยข่าวอาญากรรม และมีการเอารัดเอาเปรียบกันอยู่เสมอ จึงทำให้สตาลินติดนิสัยก้าวร้าว และแฝงไปด้วยความกดดันตั้งแต่นั้นมา

2. การศึกษาในช่วงวัยเด็กกับความสามารถพิเศษ

ในช่วงวัยที่สตาลินศึกษาเล่าเรียนนั้น เขาเป็นคนที่มีหัวดี และมีความจำที่ดีเป็นเลิศ โดยได้รับทุนการศึกษาทุก ๆ ปี ถือว่าเป็นนักเรียนดีเด่นประจำโรงเรียน จนทำให้หนังสือพิมพ์ของสำนักสงฆ์

นิกายจอร์เจียนออโธดอกซ์แห่งเมืองกอรี ได้ตีพิมพ์บอกเล่าเรื่องราวความสามารถของเขาอย่างมากมาย นอกจากนี้ เขายังมีทักษะทางด้านการขับร้องเพลงที่ชนะการแข่งขันมาหลายรางวัลอีกด้วย

3. สตาลินเริ่มสนใจด้านการทำสงคราม

เมื่อถึงวันทำงาน สตาลินรู้สึกชอบการทำงานทางด้านการเมือง จึงทำให้เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ สหภาพโซเวียต พร้อมกับยังได้ร่วมรบ และทำสงครามเย็นกับประเทศอเมริกา

เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้โซเวียตกลับมีฐานะที่มั่นคงในด้านการเมืองมากก็ยิ่งขึ้น จึงทำให้เศรษฐกิจในสมัยนั้นกลับเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว

4. การสนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิวส์

หลังจากที่สตาลินได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมรบสงครามครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา จึงทำให้เขาได้ตัดสินใจโคมินฟอร์ม (COMMUNIST INFORMATION BUREAU หรือ COMINFORM) เป็นสำนักงานในการควบคุมพรรคคอมมิวนิสต์

เพื่อให้ประเทศอื่น ๆ สามารถปฏิบัติตามกฎในแบบที่เคร่งครัด อีกทั้งสตาลินยังมีการเผยแพร่อุดมการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ให้ประเทศอื่น ๆ ได้รับฟังอีกด้วย

5. การแทรกแซงการเมืองในประเทศอื่น ๆ

ในช่วงปี 1947 สตาลินได้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ให้ยึดครองกรีซ แต่เขาไม่สามารถทำได้สำเร็จ เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาได้มาขัดขวางเอาไว้ จนทำให้ประเทศสหรัฐและเยอรมัน มีการแยกการปกครองเลยทันทีตั้งแต่สมัยนั้น

ต่อมาในช่วงปี 1949 สตาลินได้คิดค้นอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จ จากฝีมือของนักวิทยาศาสตร์ประจำสหภาพโซเวียต เพื่อแข่งขันในการสู้รบกับประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ

6. นโยบายกับประเทศจีน

หลังจากนั้น ทำให้โซเวียตกลับมีอำนาจมากยิ่งขึ้น เพราะภายหลังได้ร่วมมือกับประเทศจีน และได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี จึงทำให้การปกครองระบบคอมมิวนิสต์

กลับมีอำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเมื่อปี 1950 โซเวียตต้องการครอบงำประเทศจีน จึงทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความขัดแย้งกันในภายหลัง

การนับถือลัทธิบางอย่างสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

สตาลินได้ส่งเสริม ลัทธิมากซ์ – เลนิน จากต่างประเทศ ด้วยการนำมาใช้ในการปกครองคอมมิวนิสต์แบบสากล เพื่อให้ขบวนการต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี

จึงทำให้การเมืองและการปกครองในสมัยนั้น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี อีกทั้งยังทำให้โซเวียต สามารถบุกครอบครองโปแลนด์ได้สำเร็จ โดยมีต้นเหตุมาจากการนำถือลัทธิแปลก ๆ จากความคิดขอบสตาลินอีกด้วย

กลับกลายเป็นบุคคลสำคัญทางการเมือง

ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 20 สตาลินได้รับการนับถือ และยกย่องจากผู้คนทั่วไปอย่างมหาศาล จนทำให้ลัทธิมากซ์ – เลนิน ระดับสากลแพร่กระจายไปยังกรรมกรและสังคมนิยม นับตั้งแต่นั้นมา จนทำให้สตาลินถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่คนในประเทศรัสเซียต่างนับหน้าถือตากันมากที่สุด

นโยบายและความคิดต่าง ๆ ของโจเซฟ สตาลิน

เมื่อสตาลินได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศมาก็ยิ่งขึ้น จึงทำให้เขาตัดสินใจรื้อนโยบายของเลนินทิ้งทันที พร้อมกับยังมีการร่างกฎหมาย และการปกครองขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ เขายังมีการคิดค้นนโยบายใหม่ ๆ ด้วยตนเองอย่างมากมาย เช่น

  • แนวความคิดเรื่อง “สังคมนิยมในประเทศเดียว” หรือ (SOCIALISM IN ONE COUNTRY)
  • ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 5 ปีในการปกครองประเทศ
  • เกษตรแบบรวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้มีสินค้าส่งออกที่มากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพโซเวียตในช่วงปี พ.ศ. 2479

จุดจบชีวิตของโจเซฟ สตาลิน เป็นอย่างไร

โจเซฟ สตาลิน เป็นจอมเผด็จการที่โหดเหี้ยมที่สุดในศตวรรษที่ 20 เขาได้เสียชีวิตลงจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ในปี ค.ศ.1953

แต่การจบชีวิตลงของเขา กลับทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปเลยทันที พร้อมกับยังทำให้ชื่อเสียง และเรื่องเล่าของโจเซฟ สตาลิน ยังคงจารึกในประวัติศาสตร์อีกด้วย

บทส่งท้าย

โจเซฟ สตาลิน เป็นนักปฏิวัติรัสเซียเชื้อสายจอร์เจียที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ และยังถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเก่งในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง

และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ง่ายดาย นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียน ที่เขามีความสามารถที่หลายอย่างอีกด้วย

โจเซฟ สตาลิน
โจเซฟ สตาลิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

สล็อต PG เครดิตฟรี

10 คำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับสล็อต PG เครดิตฟรี

สำหรับการให้บริการเว็บตรง สล็อตออนไลน์ การกดรับเครดิตฟรี ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำกำไรกับเกมสล็อตออนไลน์ เพราะว่าระบบเครดิตฟรี จะเป็นตัวช่วยพยุงความสามารถในการ

READ MORE
โบนัสของเว็บสล็อต PG แท้

8 เรื่องจริงเกี่ยวกับโบนัสของเว็บสล็อต PG แท้

การจะทำให้เกมออนไลน์กับ ทางเข้าเล่น PG SLOT เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับเหล่าผู้เล่นได้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับโบนัสของทางเว็บเกมผู้ผลิตอยู่ไม่กี่อย่างด้วยกัน ที่คุณ

READ MORE
PG SLOT เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

12 ความลับเกี่ยวกับค่ายเกม PG SLOT เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

ทราบหรือไม่ว่าเกมสล็อตออนไลน์ SLOT PG เป็นหนึ่งในไม่กี่ค่ายเท่านั้นที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย และมีสาวกผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นที่ว่า แม้เศรษฐกิจตกต่

READ MORE
ผู้เชี่ยวชาญเกมสล็อตวอลเล็ท

แนะแนวทางการเป็นผู้เชี่ยวชาญเกมสล็อตวอลเล็ท

นักเล่นมือใหม่และนักปั่นสล็อตมือสมัครเล่น PG เว็บตรง ใครก็ตามที่ต้องการสร้างทักษะให้เข้าใกล้การเป็นเซียนสล็อตให้มากที่สุด พลาดไม่ได้กับบทความนี้ ที่จะเปลี่ยนมุม

READ MORE
10 เกมสล็อตเว็บตรงแตกง่าย

แนะนำ 10 เกมสล็อตเว็บตรงแตกง่าย แจกฟรีสปิน

รวมเกมสล็อตจากค่ายดังแนะนำ 10 เกมจากเว็บ สล็อตเว็บตรงฝากถอน TRUE WALLET ไม่มีขั้นต่ำ 2023 รับประความมันส์ในการเข้าปั่นสล็อตอย่างต่อเนื่องที่ความเสถียรสูงสุด ไม่

READ MORE
เกมสล็อต PG แจกเครดิตฟรี

10 ข้อดีของเกมสล็อต PG แจกเครดิตฟรี

การเดิมพันกับเว็บตรงที่เป็น เว็บสล็อต PG แท้ สร้างความแตกต่างอย่างมากมายให้กับตัวผู้เล่นได้อย่างแน่นอน ไม่เพียงแต่จะเป็นระบบลิขสิทธิ์ที่สามารถใช้งานได้ บนความปล

READ MORE